Přehrada Pařížov slaví 100 let od svého dokončení

18. listopadu 2013 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Přehrady a vodní díla

Doubrava: Paøížov

Ve čtvrtek 21. listopadu 2013 uplyne 100 let od dokončení, resp. závěrečné vodoprávní kolaudace přehrady Pařížov postavené na řece Doubravě u obce Pařížov v srdci Železných hor. Připomněla to Jana Burianová z Povodí Labe.

Výstavbu, která byla zahájena v roce 1909, předcházely bezmála 20leté snahy o vybudování retenční nádrže na řece Doubravě. Hlavním důvodem byly pravidelné rozsáhlé záplavy v dolním úseku řeky. Mezi největší patřily povodně v letech 1883, 1890, 1897, 1907 a zejména největší známá povodeň z 23. května 1908.

Přehrada Pařížov byla postavena přibližně 500 m nad stejnojmennou obcí jako gravitační z lomového kamene s příčným řezem tvaru statického trojúhelníku se skloněným návodním lícem. Výška koruny přehradní hráze nad základovou spárou je 31 m, šířka v patě 23 m a v koruně 4,5 m, délka v koruně 142 m. Stavební práce prováděla firma Podnikatelství Č. Křička a V. Dvořák z Prahy a dodávku železných konstrukcí továrna Fanta a Jireš z Prahy.

K příležitosti výročí dokončení přehrady uspořádal její provozovatel státní podnik Povodí Labe v sobotu 19. října 2013 den otevřených dveří s podrobným odborným výkladem věnovaným celému vodnímu dílu, kterého se zúčastnilo kolem 900 zájemců ze všech koutů republiky.

Až do 15. 12. 2013 můžete v areálu sportovně rehabilitačního centra Lihovar s.r.o. v nedaleké Třemošnici navštívit výstavu Martina Horského z Českého vysokého učení technického v Praze. Výstava je věnovaná výstavbě a provozu přehrady Pařížov a je součástí projektu Metodika a nástroje ochrany a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi podporovaného Ministerstvem kultury.

Zdroj: Povodí Labe, foto stavba přehrady Pařížov v roce 1912

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla