Přehrada Nová Říše je v bezpečném stavu

3. října 2014 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

novarise

Poslední zářijový den se konala pravidelná technicko-bezpečnostní prohlídka vodního díla Nová Říše. Prohlídka, která se na tomto díle provádí ve čtyřletých cyklech, spočívá ve zjišťování jeho technického stavu a to zejména z hlediska jeho bezpečnosti a provozuschopnosti. Uvedla to dnes mluvčí kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Při prohlídce jsou vyhodnoceny kontinuálně sledované údaje, jako je průsakový režim, deformace hráze a podloží nebo tlak vody v těsnícím jádře nebo v podhrází.

„Na základě výsledků měření a pozorování, která se na vodním díle Nová Říše provádějí, nebyly v hodnoceném období zjištěny podstatné a zjevné závady. Výsledky prokázaly, že vodní dílo je v dobrém stavu“ řekl Zdeněk Chlád, radní kraje pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí.

Přehrada Nová Říše na Olšanském potoku byla uvedena do provozu v roce 1985. Slouží zejména k akumulaci vody k zajištění vodárenského odběru pro úpravnu vody Nová Říše, voda je pak po úpravě distribuována do skupinového vodovodu Telč – Třešť – Jihlava.

Na vodním díle bylo v roce 1998 instalováno unikátní zařízení k provzdušňování vody za účelem zlepšení její kvality. Zařízení, první tohoto druhu v České republice, je umístěné na pontonech a nasává vodu z hloubky 18 m, kterou následně okysličuje v množství 3 000 m3/s. Okolí nádrže je turisticky velmi atraktivní, především kvůli Nové Říši se známým klášterem premonstrátů, Telči nebo blízkým Dačicím.

Naše voda, foto: PMO

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině