Přehrada Lipno II ve Vyšším Brodě je více bezpečná

Aktualizováno 6. listopadu 2012 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině , Vodovody a kanalizace

lipno-prehrada-sprava

Povodí Vltavy zvýšilo bezpečnost vodního díla Lipno II ve Vyšším Brodě. Portál Naše voda o tom dnes informovala mluvčí povodí Michaela Pohůnková.

Celý soubor nově postavených opatření zajistí ještě větší bezpečnost vodního díla při povodních tak, že vyhovují požadavkům technické normy vodního hospodářství. Celkové náklady dosáhly více než 16 mil. Kč.

Stavba spočívala v zajištění dvou oblastí. První oblastí bylo potřeba navýšit funkci vnitřního těsnění a jeho propojení s novou konstrukcí vlnolamu. Stávající vlnolam byl tedy nahrazen novým, vyšším železobetonovým vlnolamem. Druhou oblastí bylo zajištění podhrází a části pravého břehu proti vzniku výmolů při převádění extrémních průtoků. Pro kontrolu bezpečnosti, bylo taktéž doplněno zařízení pro měření a sledování hráze. Oprava probíhala za plného provozu vodního díla.

Celá akce se uskutečnila v rámci dotačního titulu ,,Podpora prevence před povodněmi II“, jehož správcem je Ministerstvo zemědělství, více než jeden rok.

Naše voda

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace