Přehrada Hracholusky zadrží po rekonstrukci o dva miliony kubíků vody více

29. března 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

Hracholusky

Po rekonstrukci uzávěru bezpečnostního přelivu hráze Hracholuské nádrže, kterou provádí státní podnik Povodí Vltavy, pojme nádrž o dva miliony kubíků více vody než doposud. Informovala o tom dnes mluvčí podniku Michaela Pohůnková.

„Účelem této akce je dosažení vyšší ochranné funkce nádrže, díky lepší manipulaci uzávěru bezpečnostního přelivu. Jedná se o efektivnější využití takzvaného retenčního prostoru, tedy rezervy v případě povodně, která dokáže snížit kulminační průtok o 30 procent a tím oddálit odtok z nádrže až o 15 hodin“  přiblížil Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy.

Rekonstrukce klapky bezpečnostního přelivu vodního díla Hracholusky spočívá v nahrazení stávajícího uzávěru tvořeného ocelovou klapkou o výšce 1,00 m a šířce 13,50 m novou klapkou o výšce 1,50 m umístěnou v místě původní klapky. Součástí rekonstrukce je i úprava pohybového mechanizmu, ovládání a další související stavební práce. Celkové náklady stavby dosáhnou téměř 10 milionů korun, předpokládaný termín ukončení je v lednu roku 2013.

Vodní nádrž Hracholusky s rozlohou téměř 490 hektarů se nachází na řece Mži, přibližně 20 kilometrů západně nad Plzní. Délka její sypané hrázečiní 270 metrů, šířka v koruně hráze je pět metrů a výška 26,5 metru. Přehrada byla vybudována v letech 1959 až 1964. Přes přehradu vede Pňovanský železniční most, který i po vybudování Hracholuské přehrady nadále slouží svému účelu a současně představuje cennou technickou památku.

Na území o celkové rozloze 28 708 kilometrů čtverečních spravuje Povodí Vltavy více než 23 000 kilometrů vodních toků v hydrologickém povodí řeky Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho je 4 761 kilometrů významných vodních toků, více než 11 700 kilometrů určených drobných vodních toků a další drobné vodní toky. Dále má právo hospodařit se 106 vodními nádržemi, z toho je 31 významných vodních nádrží, 19 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 47 pohyblivými a 300 pevnými jezy a 19 malými vodními elektrárnami.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině