Přehled schválených žádostí o dotaci 8. kola OP rybářství

Aktualizováno 21. července 2011 | Rubrika: Rybářství a rybníkářství

kapr

Státní zemědělský intervenční fond zveřejnil tento týden Přehled schválených žádostí o dotaci 8. kola Operačního programu rybářství.

 Podle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury, Opatření 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh záměr a), b), opatření 3.1. Společné činnosti, záměr a) a na opatření 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně, záměr b), e) Operačního programu Rybářství 2007-2013 a zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zveřejňuje:

„Přehled schválených Žádostí o dotaci osmého kola přijmu žádostí v rámci OP Rybářství a to v rozsahu název subjektu, místo realizace projektu (NUTS 3), název projektu (včetně uvedení opatření a záměru)“. Všichni níže uvedení příjemci dotace souhlasili se zveřejněním uvedených údajů podle zákona č.106/1999

Přehled schválených Žádostí o dotaci 8. kola přijmu žádostí naleznete zde

Související rubriky: Rybářství a rybníkářství