Před 60 lety byla zprovozněna Slapská přehrada

Aktualizováno 6. listopadu 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

slapy_vystavba

Přehrada Slapy byla uvedena do provozu 7. listopadu v roce 1954, tudíž letos oslaví 60 let. Připomněla to mluvčí Povodí Vltavy Michaela Pohůnková.

Známá přehrada se nachází cca 40 km od Prahy v místě bývalých Svatojánských proudů. Je v pořadí třetím vybudovaným stupněm Vltavské kaskády.

Hlavním účelem slapské přehrady je akumulace povrchové vody, částečná ochrana před velkými vodami, nalepšování průtoku na dolním úseku Vltavy, odběr pitné vody, využití pro rekreaci, sport, rybí hospodářství a k výrobě elektrické energie.

Přehrada je přímá betonová, tížná, založená na pevném skalním podloží. Je vysoká 67,5 m, v koruně hráze je dlouhá 260 m a vede po ní silnice II. třídy. Na koruně hráze je umístěn portálový jeřáb, který slouží pro manipulaci s provizorním hrazením, montáže či opravy. Vodní plocha nádrže je cca 1 163 ha a její objem činí 269 milionů kubíků vody.

Přelivy jsou tvořeny čtyřmi poli o šířce 15 m, jejichž kapacita je 4 x 750 m3/s, tzn. převedení asi 3000 kubíků vody za sekundu a jsou hrazena zdvižnými segmentovými uzávěry. Pod přelivy je umístěna vodní elektrárna. Dalším zařízením jsou dvě spodní výpusti, které slouží k převádění vody.

Přehrada Slapy je součástí Vltavské kaskády, která čítá 9 vodních děl, ke kterým má právo hospodařit státní podnik Povodí Vltavy.

Naše voda, foto: PVL

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině