V Praze se dnes lovil Hořejší rybník v Hloubětíně

Aktualizováno 9. dubna 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

výlov - děti - Hořejší rybník Praha - IMG_4217_-_kopie

Také v hlavním městě probíhají podzimní, ale i jarní výlovy rybníků. Dnes se například lovil Hořejší rybník, a to za účasti portálu Naše voda, zejména ale mnoha školních dětí, pro které připravili organizátoři výlovu řadu naučných akcí. Fotoreportáž – klikni zde!

Zážitkové dopoledne zorganizovaly Lesy hlavního města Prahy ve spolupráci s Českým rybářským svazem s cílem přiblížit nejmladší život pod hladinou i život u vody. Nechyběla ani ukázka živých ryb, které obývají pražské rybníky.

Okolí Hořejšího rybníka prošlo v minulých letech rozsáhlou revitalizací, jak již také v minulosti portál Naše voda informoval. V minulosti se totiž právě pod Hořejším rybníkem nacházely podmáčené louky, vedlo zde koryto pražského potoka Rokytka a byl zde náhon na Kejřův mlýn. Podle některých historických pramenů se v území nacházel i rybník zvaný Dolejší. Také tok Rokytky v okolí Hořejšího rybníka prošel zásadními změnami. Původně protékala přímo skrze Hořejší rybník. V roce 1961, v rámci rekonstrukce rybníka a výstavby přírodního koupaliště, byla vybudována dělící hráz a rybník byl přestavěn na boční. Pro napouštění rybníka byl na nátoku vybudován stupeň a koryto bylo vydlážděno. Níže po toku byl pak postaven pokusný hydrostatický jez zvaný Jermářův. V rámci revitalizace tohoto úseku Rokytky bylo provedeno odstranění zbytků již nefunkčního Jermářova jezu a doprovodných betonových konstrukcí a výškový rozdíl koryta nad a pod jezem byl vyřešen balvanitým skluzem. Balvanitý skluz nahradil i původní stupeň na nátoku do rybníka. Oba skluzy jsou migračně prostupné pro běžné druhy ryb vyskytujících se v Rokytce.

Z výlovu rybníka připravila redakce portálu Naše voda doprovodnou fotoreportáž, najdete jí tradičně na facebookové verzi našeho portálu.

Naše voda, foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství