V Praze se chystá další seminář o vodním hospodářství a ochraně vod

29. března 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Starý rybník -

Ve čtvrtek 24. dubna proběhne v době od 9.00 do 16.00 v pražském hotelu Amarilis odborný seminář o vodním hospodářství a ochraně vod. Informoval o tom ekologický server enviweb.

Akce je určena pro podnikové ekology, ochránce přírody i všechny dotčené orgány státní správy, správce povodí, stavebníky, investory, vlastníky či provozovatele vodních děl, rybáře a rybníkáře. Cílem semináře je podle organizátorů vysvětlit účastníkům aktuální legislativní požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

Akce je zpoplatněna, při vyšším počtu účastníků jsou ale možné slevy. Lektorkou akce je Vladana Gotvaldová. Více podrobností se mohou zájemci dozvědět na Vodní hospodářství a ochrana vod.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace