V Praze mezi Uhříněvsí a Pitkovicemi povede vodovod

21. března 2018 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

uh

Rada hl. m. Prahy v úterý souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na vybudování první části vodovodního řadu určeného k zásobování jihovýchodní části hlavního města pitnou vodou. Mezi Uhříněvsí a Pitkovicemi tak bude vybudován během dvou let vodovodní řad o délce 1967,3 metrů. 

Uvedl to magistrát ve své zprávě. Předpokládaná cena první etapy stavby je 137 823 587,44 korun bez DPH.

Řad bude napojen na stávající ocelové potrubí DN 600 v Uhříněvsi, povede ulicí Ke Křížku a K Dálnici, překříží shybkou Pitkovický potok, štolou podejde kruhový objezd, za kterým bude tento úsek výstavby ukončen. Stavba se nachází v zastavěné části města na pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy nebo na pozemcích, které jsou smluvně ošetřeny. Uzavření smlouvy o dílo musí ještě schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

„Jihovýchodní část města trpí kvůli velké výstavbě v poslední době nedostatkem vody. Nový vodovodní přivaděč z vodojemu Jesenice tuto situaci dlouhodobě vyřeší,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Naše voda

Související rubriky: Vodovody a kanalizace