Právní poradna ČAOH: Jak ohlašovat odpady u mobilních zařízení?

31. ledna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

komunální odpad srpen 2016

Česká asociace odpadového hospodářství ČAOH) odpovídá na dotaz týkající se aktuálního nastavení povinností ročního ohlašování odpadů u mobilních zařízení. Dotaz včetně odpovědi uvádíme níže v textu tohoto článku.

Dotaz:

Dobrý den, obracím se na Vás s jednou prosbou, resp. žádostí o radu. V rámci novely odpadové legislativy došlo k tomu, že mobilní zařízení, která přebírají odpady od provozovatelů, podávají roční hlášení o odpadech již pouze za sídlo provozovny s přiděleným IČZ. V rámci zpracování hlášení o produkci odpadů za jednotlivé provozovatele se setkáváme s rozdílným přístupem, kdy nám některý provozovatel mobilního zařízení při zaslání svého ročního přehledu odpadů, které od nás přebírá, zašle sice IČZ mobilního zařízení, ale adresu nemá na sídlo, ale přímo na danou provozovnu.

Jde nám o to, zda-li nevíte, jakou adresu (zda-li na sídlo povoleného mobilního zařízení, nebo na sídlo provozovny) si má běžný provozovatel uvádět do svého ročního hlášení. ČIŽP totiž toto kontroluje, tak aby se nestalo to, že si provozovatel uvede adresu sídla mobilního zařízení a bude to chybné.

Odpověď:

Vyhláška č. 83/2016 Sb. skutečně  vypustila  v případě mobilních zařízení možnost ohlašovat za mobilní zařízení ke sběru a výkupu příslušnému úřadu ORP podle místa provozovny, která jejich provoz zajišťuje (novelizovaný § 22 odst. 3). Pro provozovatele mobilních zařízení ke sběru je tedy podstatné, že ohlašovací povinnost je možné splnit výhradně ohlášením příslušnému úřadu ORP podle sídla oprávněné osoby. Do ročního hlášení se pak mají uvést informace o sídle ohlašovatele.

Manuály k vyplnění ročního hlášení zde:

https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/jak_podat_hlaseni/manualy.html

Zdroj: ČAOH, ilustrační foto archiv Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony