Praha uhradí náklady na úpravu Mlýnského rybníka v Říčanech

Aktualizováno 2. července 2013 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

26062011017

Rada Hl. města Prahy dnes schválila poskytnutí daru městu Říčany ve výši 1 385 042 Kč. Peníze pokryjí sanační náklady na úpravy Mlýnského rybníka, které vznikly v souvislosti s řešením krizové situace během letošních povodní.

Uvedl to dnes magistrát.

„Mlýnský rybník v Říčanech způsobil v době povodní řadu problémů, například když se neregulovatelné množství vody dostalo do Říčanského potoka a přispělo k rozvodnění Rokytky. Proto po konzultaci s Krizovým štábem hlavního města Prahy zajistily Říčany potřebné stavební úpravy rybníka, které metropole nyní tímto darem uhradí,“ řekl první náměstek primátora Jiří Vávra.

Na Mlýnském rybníce v Říčanech byla snížena koruna hráze na dostatečnou přelivnou úroveň a kritická místa v hrázi byla zpevněna kamenným záhozem. Zároveň byl ve zdrži rybníka vytvořen retenční prostor pro zachycení první přívalové vlny, aby se zamezilo zvýšení průtoku na Říčanském potoce.

Pětihektarový Mlýnský rybník je poslední nádrží nad Prahou na Říčanském potoce. Při letošních záplavách začala jeho hráz přetékat na nečekaných místech a voda zaplavila objekty v přilehlém okolí. Jeho protržení by ohrozilo především obyvatele pražských Kolovrat a Uhříněvsi.

Naše voda

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství