Praha si na konferenci v srpnu připomene deset let od největších povodní

30. května 2012 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Přehrady a vodní díla

IMG_7139 _ Vltava - mostní oblouky Karlův most

Ve dnech 14. až 15. srpna se uskuteční v prostorách Nové radnice hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2, konference věnovaná desetiletému výročí historicky největších povodní v roce 2002. Informuje o tom na svých stránkách Český hydrometeorologický ústav.

Cílem konference je připomenout tuto katastrofální povodeň v širším kontextu současných aktivit ke zvýšení prevence před negativními účinky povodní a také ukázat, co se od té doby v oblasti ochrany před povodněmi zlepšilo a čeho je nutno se stále obávat. Cílem je také prezentovat již uskutečněná i plánovaná opatření v Praze i v jiných povodněmi ohrožených oblastech. Knference se koná pod záštitou Tomáše Chalupy, ministra životního prostředí, Petra Bendla, ministra zemědělství a Bohuslava Svobody, primátora hlavního města Prahy.

Naše voda

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině