Praha revitalizuje Kunratický potok

Aktualizováno 30. října 2017 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

IMG_0555

Lesy hl. města Prahy začali s plánovanými opravami kamenných zídek, mostků a koryta Kunratického potoka, a to mezi 6,24 a 8,00 km toku. Oznámily to lesy ve své zprávě.

Opěrné zídky jsou místy podemleté a jejich konstrukce porušené, některé dokonce vzhledem k posunu trasy přírodního koryta toku již nemají žádné opodstatnění a pouze hyzdí přírodní charakter údolí Kunratického potoka. „Z toho důvodu poškozené zídky na mnoha místech nahradíme těžkou kamennou rovnaninou, která zpevní okraje koryta a zachovává přitom jeho přirozený vzhled. Při rovnání těžkých kamenů a zpevňování břehů nám pomáhá i technika, která se musí vyrovnat s poměrně náročným terénem. Na 13 úsecích dále pečlivě sanujeme a v případě potřeby pískováním čistíme také kamenné mostky a v neposlední řadě odstraňujeme nefunkční betonové konstrukce,“ uvádí zpráva.

Kunratický les je každodenním cílem velkého množství pěších návštěvníků i cyklistů a cesta podél Kunratického potoka je velmi frekventovaná. „Prosíme proto všechny, kdo se pohybují v blízkosti revitalizovaných úseků, aby dbali zvýšené pozornosti a pokynů pracovníků Lesů hl. m. Prahy.

Kunratický les je však navíc velmi poničen víkendovou vichřicí a tak jsou mnohé úseky nyní nebezpečné.

Naše voda, foto: Lesy hl. m.P

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině