Praha revitalizuje Dolní rybník na Placinách

9. května 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

placiny-revitalizace-10

V roce 2011 získalo rybník na Placinách hlavní město Praha a od té doby se připravuje a nyní provádí celková rekonstrukce. Rybník byl na podzim 2012 vypuštěn a sloven, uvedly Lesy hl.města Prahy.        

„Z hráze budou odstraněny některé nevhodné náletové dřeviny. Návodní líc bude z obou stran očištěn a vytvarován ve sklonu cca 1:2. Oba líce budou opevněny kamennou dlažbou uloženou do štěrkopísku a jednotlivé kameny budou vyklínovány. Opevnění bude provedeno cca 30 cm nad provozní hladinou,“ popisuje portál Lesů hl.města Prahy.

Původní vypouštěcí zařízení bude zcela odstraněno a nahrazeno novým betonovým požerákem, který bude obložen dubovým dřevem a bude k němu zřízena lávka. Od požeráku bude položeno skrze hráz nové odtokové potrubí. Vedle požeráku bude postaveno kamenné schodiště pro potřeby údržby a výlovů rybníka.

Břehy, které jsou v současné době podemleté, budou očištěny od pozůstatků původního hrázděného dřevěného opevnění a budou nově opevněny kamenným záhozem.

Zdroj a foto: Lesy hl.města Prahy

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství