Praha navyšuje finanční prostředky na správu a údržbu vodních toků a nádrží

13. srpna 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

vltava1

Rada Hlavního města Prahy se dnes zabývala situací na vodních tocích a plochách ve své správě po červnové povodni. Podle tiskového sdělení magistrátu rada rozhodla o navýšení prostředků.„Finanční prostředky na odstraňování povodňových škod, běžné výdaje a kapitálové výdaje je třeba pro druhé pololetí letošního roku navýšit o celkem 42 a půl milionu korun,“ uvedl náměstek primátora Jiří Nouza.

Návrh na úpravu rozpočtu odboru městské zeleně a odpadového hospodářství (MZO) Magistrátu hl. m. Prahy, který zajišťuje správu a údržby vodních toků, předložený na jednání Rady hl. m. Prahy obsahuje konkrétní akce s předpokládanými náklady.

„Například sanace povodní poškozených břehových doprovodů včetně odstraňování zátarasů na Botiči, Rokytce, Kunratickém a Litovicko-Šáreckém potoce si vyžádají přibližně 2,8 milionu korun. Oprava jezu Marcela na Botiči 1 milion korun, oprava vývaru na Hostivařské přehradě 2 miliony korun, sanace povodňových škod na Zátišském potoce by měla stát cca 2,3 miliony korun…To jsou jen některé nutné akce k tomu, aby dotčené vodní toky byly v řádném a provozuschopném stavu,“ řekl náměstek primátora Nouza.

Z celkové částky 42,5 mil. Kč schválené dnes Radou hl. m. Prahy na zvýšení rozpočtu MZO je na běžné výdaje určeno 38 mil. Kč a na kapitálové výdaje (revitalizace vodních nádrží) 4,5 mil. Kč.

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP zajišťuje správu:

a)        255 km vodních toků

b)        55 lapačů splavenin (objem sedimentačního prostoru 700 m3)

c)        33 dešťových usazovacích nádrží (celkový sedimentační prostor 14 000 m3)

d)        34 retenčních nádrží (RN) a suchých poldrů (SN) (celkový objem 1 066 000 m3 )

e)        56 rybníků  (celková plocha 80 ha, objem 1 356 000 m3 )

f)         4 přehradní nádrže (plocha – 57 ha, objem 1 750 000 m3).

Celková hodnota vodohospodářského majetku hl. m. Prahy ve správě MZO MHMP je 1 349 mil. Kč.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství