Praha chystá obnovu rybníků Jordán a Sladkovský

Aktualizováno 18. února 2012 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

ilustrační foto

Lesy Hl.m.Prahy se připravují na revitalizaci rybníků Jordán a Sladkovský u Hrnčířů na Kunratickém potoce. Uvedly to Lesy Hl.města Prahy. 

V současné době jsou rybníky zaneseny cca 5000 m3 bahna a zarostlé mokřadní vegetací. Rybník Sladkovský se již nedal vypustit, voda přetékala přes hráz a rybníkům hrozil postupný zánik.

Z toho důvodu zařadil odbor ochrany prostředí pražského magistrátu už v roce 2010 revitalizaci obou rybníků do celopražského programu „obnova a revitalizace pražských nádrží“ a byla zpracována projektová dokumentace odbahnění a oprav.

Teď by se mělo přistoupit k vlastním pracem. V rámci revitalizace bude upraven i potok pod rybníky, kde budou vytvořeny malé tůňky a mělké koryto. Upravena bude i zeleň v okolí rybníků.

Celkově dojde revitalizací k zachránění další zanikající vodní plochy v Praze a zajištění dobrého technického stavu rybníků i pro další generace. Přínosem bude i zvýšení biodiverzity v přírodní památce Hrnčířské louky.

Rybník Sladkovský, menší z obou rybníků je historickým rybníkem, který je zanesen již na mapách z roku 1848. Větší rybník Jordán byl vybudován někdy v 60-tých letech dvacátého století na přítoku Kunratického potoka. Od té doby nebyla na rybnících prováděna žádná údržba a rybníky postupně chátraly. 

Zdroj: Lesy Hl.m.Prahy 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě