Pracovní skupina VODA pořádá v červnu tematický workshop „Voda v krajině“

6. února 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

100_5550 vodní nádrž

Ve středu 11. června 2014 proběhne v Kongresovém centru Floret Průhonice historicky první ročník tematického workshopu „Voda v krajině“ pod záštitou pracovní skupiny VODA, která je poradním orgánem ministra zemědělství.

Portálu Naše voda to potvrdil Jiří Hladík, ředitel Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd (VÚMOP), který je společně s ministerstvem garantem této akce. Jejím cílem je přispět ke komplexnímu pohledu zainteresovaných státních orgánů a dotčených organizací na problematiku retence vody v krajině, zmírnění rizik erozí, povodní či sucha a prezentovat možnosti financování protipovodňových a s vodou v krajině souvisejících projektů ze zdrojů ministerstva zemědělství i ministerstva životního prostředí. Další ambicí akce je shromáždit na jednom místě data a podněty, která by bylo možné využít při tvorbě národní dlouhodobé strategie prevence před povodněmi a klimatickými riziky, jejichž projevy podle všech dosavadních zkušeností budou stále extrémnější, což také potvrzují všichni renomovaní odborníci.

Podrobnosti o harmonogramu workshopu „Voda v krajině“ přinese portál Naše voda, který je mediálním partnerem akce, v následujícím období.

Naše voda – Petr Havel, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství