Práce na ochraně Velkého Meziříčí pokračují i přes mrazivé počasí

17. prosince 2012 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině , Voda a naše peněženka

ochrana Velké Meziříčí

Sdružení firem „PPO Velké Meziříčí“ pokračuje na stavbě protipovodňové ochrany ve městě i navzdory nízkým teplotám. Poukázala na to mluvčí státního podniku Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Stavební práce na protipovodňové ochraně města Velkého Meziříčí nezastavil podle mluvčí ani celodenní propad teplot pod nulu. Pracuje se na třech objektech na řece Oslavě a také na levobřežní ochranné zídce u Balinky v km 0,770-1,382. Demolici pevného jezu a odběrného objektu na Oslavě v km 59,504 zatím nešlo zahájit kvůli nedořešenému náhradnímu zásobování vodou provozu nkt cables. „Podle posledních jednání je objedná firma u zhotovitele,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík.

Podle něj také stavbaři postupně zjišťují v trase ochranné zídky podzemní vedení vysokého a nízkého napětí, nezachycené v projektové dokumentaci. „Tato situace je postupně řešena s jednotlivými vlastníky,“ doplnil generální ředitel s tím, že dosavadní náklady na stavby v roce 2012 dosáhly zhruba 14 milionů korun. Ke třem rozpracovaným objektům na Oslavě patří nyní levobřežní ochranná zídka v km 59,301-59,984, prohrábka koryta v km 60,242-60,975 a odstranění plechové haly na levém břehu v km 59,613.

Stavba PPO Velké Meziříčí má ochránit město až před stoletými průtoky na řekách Oslavě a Balince. Náklady 170 milionů korun pokryje dotace ministerstva zemědělství. Součástí opatření budou vedle zvýšení kapacity obou toků například ochranné zdi, rekonstrukce Jeřábkova jezu, likvidace dosavadního jezu nebo úpravy na objektech stávající infrastruktury. Zakázku získalo v tendru sdružení firem „PPO Velké Meziříčí“, jehož členy jsou stavební akciové společnosti HOCHTIEF CZ a Metrostav.

Základní informace o stavbě PPO Velké Meziříčí:

Zahájení akce: listopad 2012

Náklady: 170 miliónů Kč bez DPH

Investor: Povodí Moravy, s. p.

Financování: Program MZe -Podpora prevence před povodněmi, II.etapa ( č.129 120 )

Zhotovitel: sdružení firem HOCHTIEF CZ, a. s. (vedoucí účastník) a Metrostav a. s.

Předpokládaný termín ukončení: konec roku 2013

Naše voda

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka