Pozor: Středočeské vodárny budou nově účtovat vodu formou záloh

Aktualizováno 7. ledna 2013 | Rubrika: Voda a naše peněženka , Vodovody a kanalizace

kohoutek-umyvadlo-voda6

Společnost Středočeské vodárny (SVAS) v návaznosti na chystaný přesun domácností z pololetního odečtového cyklu na roční postupně přechází na plošné placení za vodné a stočné ve formě záloh. Portálu Naše voda to dnes sdělila mluvčí SVAS Lenka Kozlová.

„Výše zálohy se určuje na základě průměrné spotřeby za předchozí období a podle výše spotřeby se určuje i měsíční případně čtvrtletní četnost. Vyúčtování za skutečně odebrané a odvedené množství vody pak probíhá na základě odečtu jednou za rok ve stanoveném fakturačním období, které může být v příštím roce úpravou harmonogramu odečtů změněno,“ vysvětluje systém záloh Martina Kynclová, manažerka útvaru obchodu a odbytu SVAS. “Zálohy jsou při každém vyúčtování přepočítávány podle skutečné spotřeby a společně s fakturou je zasílán pro fyzické osoby plán záloh na příští období, pro plátce DPH daňový platební kalendář“.

SVAS nabízí několik způsobů hrazení záloh:

inkaso SIPO – nejvhodnější způsob pro fyzické osoby (při sjednání tohoto způsobu  

                           plateb záloh stačí kopie výpisu SIPO pro zadání identifikace, tzv.

                           „spojovací číslo SIPO“)

úhrady na terminálech společnosti SAZKA – obnovená služba na mnoha

                           místech České republiky s on-line terminály SAZKY, úhrady pomocí

                           čárového kódu, s poplatkem 15,00 Kč (nižším než u České pošty)

bankovní inkaso – provádí se na základě písemného souhlasu odběratele

                            s inkasem z jeho účtu, potvrzeného bankovním ústavem (tzv.

                            Svolení k inkasu). Svolení se zadává pro naše číslo účtu

                           1801141/0100 bez udání variabilního symbolu a s dostatečným

                            limitem.

trvalý příkaz k úhradě – odběratel si sám zadá požadavek k pravidelným platbám

                            u svého bankovního ústavu ve prospěch našeho účtu číslo

                            1801141/0100 se zadáním variabilního symbolu shodného

                            s přiděleným číslem zákaznického účtu. Pro naši společnost stačí

                            sdělit číslo bankovního účtu zákazníka a výši zálohy. Po následné

                            fakturaci zákazník sám částku k úhradě upravuje dle přepočítané

                            výše.

převodní příkaz k úhradě – způsob, kdy odběratel dává jednorázovým převodním

                            příkazem podnět bance k provedení platby (méně vhodný způsob z

                            důvodu sledování splatnosti plateb)

Jak postupovat při sjednání zálohových plateb:

Pravidelné úhrady zálohových plateb významně sníží finanční zátěž v porovnání s jednorázovou fakturací za delší časové období. V případě zájmu o osobní sjednání zálohových plateb se může zákazník dostavit na naše zákaznická centra na Kladně nebo Mělníku, případně na kontaktní centrum ve Slaném, v návštěvních hodinách uvedených na faktuře. Pokud preferuje korespondenční způsob založení záloh, vyplní dodatek, umístěný na webových stránkách SVAS www.svas.cz  a obratem jej zašlete na adresu naší společnosti U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno, případně na emailovou adresu info@svas.cz.

„Věříme, že nabízená služba bude pro odběratele přínosem díky pravidelnému rozložení plateb do 12 měsíců, a tím i menší finanční zátěži při ročním vyúčtování za spotřebovanou vodu. Výši zálohy je možno na základě požadavku odběratele při předpokládané nižší spotřebě upravit,“ dodala Kozlová. Bližší informace získáte na zákaznické lince SVAS 840 121 121.

Naše voda

Související rubriky: Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace