Pozor: Na rekonstruovaných jezech na Ohři je nutné přenášet lodě!

18. srpna 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Loket

Na jezech na Ohři Jindřichov, Černý Mlýn a Loket – dolní probíhají stavební práce na zprůchodnění pro ryby a další vodní živočichy výstavbou rybích přechodů. O opatřeních, které s tím souvisí, informoval mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.

Po dokončení staveb budou konstrukce pomáhat i vodákům obdobně jako vodácké propusti. „Respektujte prosím značení na jezech, přenášejte lodě a v žádném případě nesplouvejte ani nevstupujte do obvodu staveniště! Zde není možné vodákům ani veřejnosti obecně zajistit bezpečí,“ varuje mluvčí.

„Asi nejkrizovější je situace na dolním jezu v Lokti, kde vodácká veřejnost nerespektuje značení se zákazem splouvání a ocitá se na území staveniště,“ říká Jan Svejkovský.

Přenášení jezu je v Lokti dlouhé cca 250 m, a to je pro vodáky se značným závažím zřejmě oním impulzem k nerespektování značení. „Jez není za běžných okolností nebezpečný. Na staveništi však riziko existuje a není malé,“uvedl  Svejkovský.

Dolní loketský jez je nutné obejít netradičně po levém břehu (levý břeh ve směru proudění vody). Výstup je možný pod železničním mostem vlevo, dále na ostrov a zpět na vodu.  „Žádáme proto vodáky, aby se k dolnímu jezu v Lokti přibližovali pouze podél levého břehu a pod železničním mostem na čas opustili Ohři,“dodává Svejkovský. V mapce jsou znázorněny dvě možnosti, začátek a konec jsou však totožné.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla