Poznejte naše mokřady. Umožní vám to nová aplikace

Aktualizováno 27. května 2016 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

appp

Nová webová aplikace Mokřady, která byla nedávno spuštěna, umožní zájemcům poznat tyto významné biotopy na území České republiky. Informovala o tom Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK).

 Mapová aplikace je uživatelsky přátelská a zobrazuje mezinárodně významné mokřady dle Ramsarské úmluvy, jejich podlokality a mokřady nadregionálního, regionálního a lokálního významu. Zároveň je možné spolu s mokřady zobrazit i chráněná území, přírodní biotopy nebo například vrstvu CORINE Land Cover 2012.

Aplikace  je dostupná na adrese http://webgis.nature.cz/mokrady/ .

Tato mapová aplikace se stane významnou součástí připravované Databáze mokřadů, kde budou uvedeny informace o zobrazených mokřadech ale i o mokřadech obecně. Všechny znázorněné mokřady jsou obsaženy v publikaci Mokřady České republiky (1999), ze které bylo převzato i dělení mokřadů dle významnosti. Mokřady budou do databáze dále doplňovány a tak se jejich seznam rozšíří nad rámec této publikace.

Databáze mokřadů vzniká v rámci projektu Ochrana a udržitelné využívání mokřadů ČR, který je financovaný z EHP fondů 2009-2014 v rámci programu CZ02 – Biodiverzita a ekosystémové služby.

Zdroj:AOPK

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině