Pozitivem splavnění Vltavy je ochrana měst před stoletou vodou

2. června 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Vltava - zima most Cholín mlha - IMG_0217

Velkým pozitivem projektu splavnění horní Vltavy je, že při úpravách koryta Vltavy a výstavbě plavebních zařízení se zlepšila protipovodňová ochrana několika měst a obcí. Poukazuje na tom v deníku Mladá fronta DNES Martin Kaiser ze závodu Horní Vltava.

Úpravou řeky v Českých Budějovicích bylo zvětšeno koryto Vltavy v úseku mezi Dlouhým mostem a Českým Vrbným na stoletou povodeň. Stavbou přístavu Hluboká, který obsahuje nový protipovodňový uzávěr na vjezdu, byla zajištěna ochrana levobřežního území Hluboké na 20letou povodeň. Pozitivní vliv na odtokové poměry měla i samotná výstavba plavebních komor v profilech současných jezů, neboť v případě extrémních povodní lze přes ně převádět povodňové průtoky. Otevření nové vodní cesty znamená pro Povodí Vltavy, které je jejím správcem, nové úkoly spojené se zajišťováním návrhových parametrů plavební dráhy a provozuschopnosti plavebních zařízení.

„Rostoucí zájem o rekreační plavbu na horní Vltavě, který jsme zaznamenali v posledních třech letech, však dokazuje, že tato naše činnost má své opodstatnění, a jsem přesvědčen, že sportovně-rekreační plavba na horní Vltavě má potenciál k dalšímu rozvoji. S rozvojem plavby samozřejmě bude nutné postupně rozšiřovat stávající infrastrukturu, ať už jsou to nová stání pro lodě, nebo například servisní centra,“ uvádí Kaiser.

Zdroj: regionální mutace Mladá fronta DNES – jižní Čechy, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině