Povodňové škody na Zrzávce jsou kompletně odstraněny

10. prosince 2012 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

opravený tok Zrzávky - foto LČR

Lesy ČR na Novojičínsku v Moravskoslezském kraji kompletně odstranily povodňové škody na vodním toku Zrzávka, které zde velká voda způsobila v letech 2009 a 2010. Uvedl to mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík.

Nejvýznamnější stavební práce se odehrály v lokalitě historického jezu „U Pivovaru“, kde povodeň rozbila původní jez, vytvořila rozsáhlé břehové nátrže a zahloubila dno až o 4 metry.

Lesy ČR proto nechaly podle zpracované projektové dokumentace stabilizovat dno pomocí balvanitých skluzů a stabilizačních kamenných pásů a břehy opevnit těžkým kamenným záhozem. Během příprav brali lesníci v úvahu kromě protipovodňových opatření také požadavky na ochranu místních živočichů, zejména k zajištění oboustranné migrační prostupnosti pro vodní organismy. Celkové náklady na odstranění povodňových škod stály více než 25 milionů korun.

Povodně v letech 2009 a 2010 způsobily v korytě říčky Zrzávky a jeho okolí rozsáhlé škody. Lesy ČR proto ihned po opadnutí povodňové vlny provedly v inkriminovaných okamžicích nejnutnější zabezpečovací práce, které minimalizovaly další rozšíření poškození.

Naše voda

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině