Povodněmi poničené koryto řeky Desné se postupně opravuje

Aktualizováno 15. července 2011 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Koryto řeky Desné, poškozené při extrémních srážkách v letech 2007 a 2010, se dočká postupné opravy. Škody v souhrnu s tokem Hučivé Desné dosáhly 37,6 milionu korun, nelze je však hradit z dotačních titulů Ministerstva zemědělství. Povodí Moravy proto musí podle své dnešní zprávy k likvidaci škod využívat vlastní prostředky a na harmonogramu prací se domlouvá na společných pochůzkách se starosty příslušných obcí.

„Řeka Desná je pro nás v rámci financování z vlastních zdrojů prioritní oblastí,“ zdůraznil ředitel závodu Horní Morava (Povodí Moravy, s.p.) David Fína.

 Kvůli značnému objemu potřebných financí je proto podle něj nutno řešit opravy a odstraňování škod postupně a s ohledem na naléhavost požadavků jednotlivých obcí. V roce 2010 dosáhla hodnota provedených oprav v korytě Desné 2,1 milionu korun, letos do června pak 3,4 milionu korun. „Nyní se starosty provádíme společné pochůzky na toku Desné a Merty, zjišťujeme priority a na základě toho stanovíme plán dalších prací,“ uzavřel ředitel Fína s tím, že v červenci začaly opravy koryta v Loučné nad Desnou a bude se dále pokračovat.

Přehled lokalit s dosud provedenými opravami koryta řeky Desné:

 V roce 2010:

       –     levobřežní výtrž v Loučné u Muchů

       –     Hučivá Desná – soutok s Desnou a mezi mosty v Aníně

       –     k.ú.Vikýřovice, levobřežní výtrž ulice K Desné

       –     oboustranné výtrže nad silničním mostem silnice Rapotín-Sobotín

       –     k.ú. Petrov, levobřežní výtrž Desné nad vtokem Merty

V roce 2011:

–         oprava 4 ks prahů v Rejhoticích-cizí zhotovitel

–         levobřežní výtrž naproti sídliště Rapotín

–         pravobřežní výtrž u ČOV Velké Losiny (spolupráce s Obcí Velké Losiny, ŠPVS Šumperk)

–         levobřežní výtrž v Terezíně

–         koryto Desné, pravobřežní výtrž pod silničním mostem U obchodu – Rapotín (práce ztíženy kabelem společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s.)

–         nyní bude cizí zhotovitel zahajovat opravu stupně v Rejhoticích č.28

–         provozní pracovníci zahájili opravu koryta Desné v Loučné v prostoru zámeckého parku

 Zdroj: Povodí Moravy

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině