Povodně zastavují čištění odpadních vod

Aktualizováno 3. června 2013 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Prevence povodní, voda v krajině

IMG_0135

V důsledku rozvodněných řek byly nuceny Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) odstavit zatím čistírny odpadních vod (ČOV) Horní Počaply, Kralupy nad Vltavou, Libčice nad Vltavou a Kozárovice a některé přečerpávací stanice nacházející se v blízkosti vodních toků. Uvedla to Lenka Kozlová, mluvčí SVAS.

„Z důvodu vzedmuté hladiny Vltavy jsme přistoupili nejdříve k odstavení přečerpávací stanice odpadních vod v Lobči, dále čerpací stanice v areálu ČOV a nakonec jsme museli odstavit samotnou ČOV v Kralupech nad Vltavou,“ informuje provozní ředitel SVAS Pavel Pobříslo.

„V Horních Počaplech  jsme čistírnu v důsledku postupného zaplavování odstavili. U všech postižených vodohospodářských zařízení jsme veškeré el. zařízení včas demontovali. Ostatní vodohospodářská zařízení ohrožená povodněmi neustále sledujeme a jsme v nepřetržitém kontaktu s povodňovými komisemi a orgány životního prostředí. Veškeré kroky jsou s těmito orgány koordinovány,“ upřesnil Pavel Pobříslo.

„V Mělníku se dosud osvědčují protipovodňová vrata umístěná před přečerpávacími stanicemi nacházejícími se v blízkosti řeky. Díky nim přečerpávací stanice fungují v běžném režimu a čerpají odpadní vody dále na čistírnu odpadních vod,“ uvedl na závěr Pobříslo.

Naše voda

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině