Povodně z roku 2002 připomene kniha fotografií

16. srpna 2012 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Prevence povodní, voda v krajině

Orlík Povodeň 02

Fotograf Petr Berounský a nakladatel Pavel Mészáros se rozhodli připomenout ničivé povodně, které před deseti lety zasáhly ČR, opětným vydáním knihy dokumentárních fotografií. Rozhovor o tom přinesl Českobudějovický deník.

Proč jste se rozhodli knihu opět vydat?

Berounský: Lidská paměť potřebuječas od času infuzi informací, protože lidé rychle zapomínají. V roce 2002 se během několika dnů objevily desítky tisíc fotografií, obrázků povodně byly plné noviny, od rána do večera tekla z obrazovek televizí a ze slz postižených. Sešel se rok s rokem a lidé začali zapomínat. Fotografie zmizely. Zůstaly jen vzpomínky těch, kterých se povodeň bytostně dotkla. Tomu jsme chtěli předejít.

Mészáros: Vytvořit knihu znamená vytvořit překážku, protože knihu člověk občas vezme do ruky.

Bude to tedy jakési ohlédnutí?

Berounský: Za těch deset let se hodně změnilo. Smyslem knihy bude nejen připomenout tu dobu, ale zkusit porovnat dnešní stav s tím, jak jsme viděli naše město po opadnutí vody v roce 2002.

Mészáros: Součástí publikace by měly být i příběhy lidí, které povodeň poznamenala. Přiblíží svůj příběh tak, jak se deset let po událostech vyvíjel. Dneska mají skoro všichni hluboko do kapsy.

Budou na tuto publikaci vůbec prostředky?

Mészáros: Ano, tehdy byla trochu jiná atmosféra… Byly tu silné emoce, touha lidí pomoct. S ohledem na současnou ekonomickou situaci nemůžeme bohužel očekávat, že se vlastní výrobu publikace podaří zajistit bezplatně. Jsme však schopni s dodavateli vyjednat tisk za úhradu materiálu a provozní režie. Projekt je opět neziskový. Všichni přidáme ruku k dílu, jako tehdy v srpnu 2002, kdy si lidé pomáhali, aby povodeňpřekonali. Finanční příspěvky od partnerů z řad firem chceme beze zbytku použít na pokrytí přímých nákladů na tisk. Co bude chybět, poskytneme ze svého.

Kam bude tentokrát směřovat výtěžek z prodeje knihy?

Berounský: Chceme ho opět věnovat na zkrášlení Ústí, ať už půjde o investice jako třeba dětské hřiště, výsadba zeleně či oprava památek.

Uvažujete zapojit do tvorby knihy i čtenáře Ústeckého deníku. Jak?

Mészáros: Uvítáme příběhy Ústečanů zachycující zážitky od povodní do současnosti – jak jim či jejich blízkým události roku 2002 změnily život a zda se to odráží i dnes. Uvítáme i amatérské fotografie, na které bychom v knize rádi našli místo. Chceme, aby sečtenáři stali spoluautory.

Zdroj. Českobudějovický deník

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině