Povodně a protržení hráze vrátí revitalizaci Jordánu o měsíce zpět

Aktualizováno 3. června 2013 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Prevence povodní, voda v krajině

ilustrační foto

Povodeň vrátí revitalizaci táborského rybníku o několik týdnů, možná i nějaký měsíc, zpět. Oznámila to dnes táborská radnice.

Přesněji bude časový posun možno určit poté, až se uvidí, co zbylo z vybudované infrastruktury na dně, z přístupových cest na dno a k objektu stavby štol, zda byl rozplaven a do jaké míry sediment, který již byl vytěžen a čekal na transport atp.

Poté se bude hledat řešení, které by mohlo znamenat zjednodušení a urychlení stavby oproti projektové dokumentaci. „Tato opatření však musí být posouzena dotčenými orgány a odsouhlasena poskytovatelem dotace. Prioritou zůstává co nejrychlejší dokončení objektů uzávěrů a uspořádání režimu manipulace s vodou v Jordánu tak, aby bylo možno zahájit práce i na 3. etapě, tedy práce v horní polovině nádrže,“ uvedla radnice. „Očekáváme, že voda opadne během nejbližších dnů. V této době musíme připravit, projednat a nechat schválit další postup.  Projednáme i možnosti financování prací, které si odstranění následků povodně vyžádá,“ dodává radniční web.

Zdroj: město Tábor

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství