Lipno bude moct za rok zadržet daleko více vody

Aktualizováno 25. listopadu 2011 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

Lipno pojme v budoucnu více vody

Povodí Vltavy zvýšilo retenci vodního díla Lipno I, a to zvýšením maximální hladiny retenčního prostoru. Informovala o tom dnes mluvčí Povodí Michaela Pohůnková.

Podle jejích údajů dojde při současné úpravě manipulačního řádu ke zvýšení retenčního objemu nádrže Lipno I o zhruba 32 milionů kubíků. Celkové náklady stavby činí téměř  20 milionů korun.

Stavba ochrání mimo jiné i ohrožené úseky tělesa železniční trati České Budějovice – Volary před účinky velkých  vod. Maximální hladina retenčního prostoru se oproti současnému stavu zvyšuje o 0,4 metru. Pro odstranění negativního působení vln způsobených větrem při této maximální hladině jsou zřizovány vlnolamy u břehů nádrže v lokalitě Hůrka a Žlábek podél ohrožených úseků železniční trati. Vlnolamy tvoří pět úseků kamenných hrází o celkové délce cca 350 metrrů.

,,V případě Lipna jsme museli realizaci protipovodňových opatření propojit i s bezpečností frekventované regionální železnice mezi Českými Budějovicemi a Volary. Zvýšení maximální hladiny retenčního prostoru umožní účinnější transformaci povodňové vlny a zvýší ochranu území pod vodním dílem“ zdůraznil Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy.

Akce probíhá v rámci programu „Podpora prevence před povodněmi II“, jehož správcem je Ministerstvo zemědělství. Předpokládané ukončení stavebních prací je v červnu roku 2012.

Lipenská přehrada je vodní dílo vybudované na řece Vltavě v letech 1952–1959. Jde o  největší vodní plochu na území České republiky o rozloze  4870 hektarů, délce břehů 150 km, objemu nádrže 309,502 milionů m3 a průměrné hloubce 6,5 metru. Lipno I je součástí vodních děl Vltavské kaskády, ke kterým má státní podnik Povodí Vltavy právo hospodařit.

Povodí Vltavy spravuje na území o celkové rozloze 28 708 km2 více než 23 000 km vodních toků v hydrologickém povodí řeky Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho je 4 761 km významných vodních toků, více než 11 700 km určených drobných vodních toků a další drobné vodní toky. Dále má právo hospodařit se 106 vodními nádržemi (z toho je 31 významných vodních nádrží), 19 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 47 pohyblivými a 300 pevnými jezy a 18 malými vodními elektrárnami.

Další informace na www.pvl.cz

Naše voda

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině