Povodí Vltavy zveřejnilo návrhy plánů dílčích povodí

23. prosince 2014 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Prevence povodní, voda v krajině

240320132481

Povodí Vltavy, státní podnik, zveřejnilo nyní návrhy plánů dílčích povodí.

Povodí Vltavy je na základě odst. 13, § 24 vodního zákona pořizovatelem čtyř plánů dílčích povodí a to Plánu dílčího povodí Horní Vltavy, Plánu dílčího povodí Berounky, Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy a Plánu dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje.

Podle rozhodnutí meziresortní Komise pro plánování v oblasti vod mají být tyto plány zveřejněny na webových stránkách svého pořizovatele, tzn. státního podniku Povodí Vltavy spolu s příslušným oznámením, které upravuje lhůty a způsob podávání připomínek.

Oznámení o zveřejnění návrhů plánů dílčích povodí naleznete zde.

Naše voda

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině