Povodí Vltavy zpřístupnilo archiv převzatý ze Zemědělské vodohospodářské správy

7. září 2011 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

ilustračka ZVHS

Státní podnik Povodí Vltavy zahájil k 1. září 2011 přístup k archivní a spisové dokumentaci  převzaté ze Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS) v rámci její transformace. Informovala o tom dnes mluvčí podniku Michaela Pohůnková.

V souladu se stanoveným harmonogramem je od 1. září umožněn přístup pro nahlížení převzatých dokumentů z bývalé ZVHS pro fyzické a právnické osoby na základě jejich předchozí žádosti. Archivní spisy jsou uloženy ve spisovně umístěné v areálu provozního objektu vodního díla Orlík.

Povodí Vltavy spravuje od 1. ledna 2011 v důsledku transformace ZVHS více než 15 700 km drobných vodních toků. Rovněž na podnik přešlo téměř 8 400 vodních děl souvisejících s převedenými vodními toky. Integrací správy drobných vodních toků  převzal státní podnik Povodí Vltavy také archivní a spisovou dokumentaci z 21 bývalých pracovišť ZVHS.

Více informací o archivní a spisové dokumentaci bývalé ZVHS najdete na www.pvl.cz.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině