Povodí Vltavy usnadní majitelům plavidel ukončení plavební sezóny

11. září 2015 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

přehrada Slapy

Státní podnik Povodí Vltavy zvýší ve dnech 26. až 28. září 2015 (sobota až pondělí) hladinu vody v nádrži vodního díla Slapy nad kótu 270,00 metrů n.m. Informoval o tom Hugo Roldán z oddělení styku s veřejností Povodí Vltavy.

Uvedený vzestup hladiny by měl umožnit a usnadnit majitelům plavidel a plovoucích zařízení jejich odklizení po ukončení plavební sezóny. Od 1. října 2015 pak bude hladina v nádrži Slapy postupně klesat až pod kótu 268,50 metrů n.m.

„Upozorňujeme, že v zimním období může docházet k velkým výkyvům vodní hladiny ve vodních nádržích ve správě státního podniku Povodí Vltavy. Manipulace na vodních nádržích jsou prováděny podle schválených manipulačních řádů a všichni uživatelé vodních děl jsou povinni je respektovat,“ uvádí Povodí.

Naše voda, foto naše voda – Nina Havlová

 

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině