Povodí Vltavy testovalo rychlost postupu látek v případě znečištění toku

17. října 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Státní podnik Povodí Vltavy provedl stopovací pokus ve Vltavě pro upřesnění rychlosti postupu látky v případě znečištění vodního toku. Informovala o tom dnes mluvčí Povodí Michaela Pohůnková.

V dopoledních hodinách proběhl již podle mluvčí již druhý stopovací pokus. Provedena byla aplikace stopovací látky ,,Sulforhodamin G“ dořeky Vltavy pod vodním dílem Vrané nad Vltavou při odtoku 40 m3/s. Účelem pokusu je upřesnění rychlosti postupu látky při případném znečištění vodního toku při minimálních průtocích.

Sulforhodamin G je látka, která vykazuje vysokou intenzitu fluorescence a je toxicky nezávadná. Látku lze dobře detekovat pomocí optoelektronických sond či laboratorní analýzou a je velmi vhodná pro stopovací pokusy na dlouhých úsecích vodních toků. Stopovací látka způsobí v místěaplikace změnu barvy vody na červenou až oranžovou. Toto zbarvení však není po několika kilometrech pouhým okem viditelné.

Výsledky pokusu budou v případě havarijního znečištění významného vodního toku využity pro včasnou informovanost subjektů, které se nacházejí směrem po toku a k přijmutí případného opatření nápravy vedoucí k omezení nebo úplné eliminaci škod. Projekt je realizován v rámci mezinárodní spolupráce Mezinárodní komise pro ochranu Labe, Spolkového ústavu hydrobiologického v Německu, státního podniku Povodí Vltavy, Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla