Povodí Vltavy se pustilo do odstraňování povodňových škod

18. června 2013 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

Státní podnik Povodí Vltavy zahájil ihned s postupným opadáváním povodňových průtoků zjišťování škod na státním vodohospodářském majetku, tedy na korytech vodních toků a vodních dílech a s jejich protokolárním zaznamenáváním. Oznámilo to Povodí Vltavy.

Zároveň byly zahájeny práce na bezprostředním obnovení průtočnosti vodních toků v nejpostiženějších lokalitách.

„V souvislosti s převáděním povodňových průtoků nedošlo k poškození ani omezení funkce nebo bezpečnosti žádného významného vodního díla typu přehradní hráze nebo hráze malé vodní nádrže ve správě Povodí Vltavy,“ uvedl podnik, podle kterého nyní rovněž probíhá zaměřování plavební dráhy.

Naše voda

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině