Povodí Vltavy se odvolává proti ČIŽP, která zastavila projekt protipovodňové prevence

Aktualizováno 25. ledna 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

Zálezlice povodeň v roce 2002

O desítky milionů korun dotací z programu 129 270 „Odstraňování následků povodní na státním vodohospodářském majetku II“ by přišel státní podnik Povodí Vltavy, pokud by se do konce letošního roku nestihla dobudovat protipovodňová opatření Vraňany – soutok Mělník.

Portálu Naše voda to dnes potvrdil generální ředitel Povodí Petr Kubala s tím, že podnik se proti zastavení zmiňovaných protipovodňových opatření odvolal k ministerstvu životního prostředí. Předběžné rozhodnutí o zastavení prací vydalo územní pracoviště České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Mělníku. Podle Kubaly se přitom uvedené rozhodnuté odvolává na zákon 114 o ochraně přírody a krajiny, přestože se režim protipovodňových opatření posuzuje podle zákona o vodách. „ČIŽP zřejmě neměla informace o tom, že jde o protipovodňovou stavbu,“ podotýká Kubala.

Povodí Vltavy v rámci protipovodňových opatření hodlá především obnovit průtočnost koryta Vltavy, které bylo zaneseno nánosy z povodní z roku 2013.  Pokud by ke zprůtočnění koryta nedošlo, mohou být ohroženy rizikem povodní obce Dědibaby, Křivousy, Vojkovice, část obce Kozárovice, Zálezlice, Luže nad Vltavou, Zelčín či Hořín, které jsou opakovaně zaplavovány již při pětiletých povodních.

Investice za 54 milionů korun musí být podle podmínek programu dokončena nejpozději v tomto roce. Pokud by se tak nestalo, musí investor 80 procent z této částky vrátit.

Naše voda, ilustrační foto archiv Naše voda (povodeň Zálezlice 2002)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy