Povodí Vltavy prohloubí spolupráci při zachování a obnově venkovské krajiny

10. května 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Vltava u Kamýku

Státní podnik Povodí Vltavy se stal jedním ze signatářů Memoranda podniků v působnosti ministerstva zemědělství, jehož cílem je mimo jiné udržení vody v krajině. Informoval o tom mluvčí Povodí Hugo Roldán.

„Podepsáním příslušného Memoranda se připojil generální  ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala k iniciativě ministra zemědělství Mariana Jurečky, prohloubit partnerskou spolupráci ministerstva, státních podniků Povodí, Lesů ČR a Národní sítě místních akčních skupin. Státní podnik Povodí Vltavy se v intencích podepsaného Memoranda zaměří především na rozvoji přírodě blízkých protipovodňových prvků v krajině a na řešení udržení vody v krajině,“ uvedl Roldán.

Tyto aktivity mají za cíl zlepšit jakost vody, ovlivněnou z plošných zemědělských zdrojů znečištění a omezit negativní dopady sucha a povodní.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (Vltava u Kamýku)

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství