Povodí Vltavy přispělo vloni k snížení nezaměstnanosti

7. ledna 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Hracholusky loď

Povodí Vltavy, státní podnik, vypsal v loňském roce 21 veřejných zakázek v souhrnné hodnotě přes 29 milionů korun způsobem společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Informoval o tom mluvčí Povodí Hugo Roldán.

Při jejich plnění musí podle Roldána vybraný zhotovitel uplatnit určitý počet osob z řad dlouhodobě nezaměstnaných, a to po celou dobu realizace předmětné zakázky. Plnění těchto zakázek zajistilo zaměstnání nejméně 24 osobám z řad dlouhodobě nezaměstnaných, evidovaných na Úřadu práce.

V případě šesti vypsaných veřejných zakázek většího rozsahu v celkovém finančním objemu 21,19 mil. korun, šlo například o rekonstrukci a opravu opevnění toku Kocáby v intravilánu obce Nový Knín, kde byly odstraněny nánosy ze dna a břehů, a také náletové dřeviny z opevnění, dále bylo opraveno břehové opevnění kamennými dlažbami, kamennými zdmi a zatravněním. Na vodním díle Hracholusky došlo k rekonstrukci přemostění z hráze ke sdruženému objektu, v Kralupech nad Vltavou bylo obnoveno opevnění koncentrační hráze na pravém břehu Vltavy, poškozeného povodní v roce 2013. Na břehu Vltavy pod vodním dílem Modřany bylo také opraveno břehové opevnění, které rovněž utrpělo při stejné povodni.

Zároveň státní podnik Povodí Vltavy realizoval v  loňském roce dalších patnáct veřejných zakázek malého rozsahu se souhrnnou hodnotou převyšující 8 mil. korun, u kterých byl rovněž uplatněn sociální aspekt, a to požadavek na zaměstnání alespoň jedné osoby z evidence Úřadu práce, po dobu uskutečnění akce.

„V souvislosti s další podporou snižování nezaměstnanosti v Česku, budeme pokračovat v uplatňování společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek i v roce 2016, kdy budeme využívat tento institut, nejen při zaměstnávání osob evidovaných na Úřadu práce, ale pokusíme se ho uplatnit i ve  vztahu k zaměstnávání studentů či nově osob po výkonu trestu,“ dodává Petr Kubala, generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy.

Naše voda, ilustrační foto (Hracholusky) Naše voda – Nina Havlová

 

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině