Povodí Vltavy připravuje modernizaci lodního výtahu na Orlíku

25. května 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

transport loď Orlík - Povodí Vltavy

Povodí Vltavy, státník podnik, oznamuje konání předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souvislosti s přípravou zadávacích podmínek veřejné zakázky s názvem „VD Orlík – Modernizace lodního výtahu“.

Informoval o tom dnes Hugo Roldán z oddělení styku s veřejností Povodí Vltavy s tím, že předmětem konzultované veřejné zakázky bude modernizace lodního výtahu na vodním díle Orlík, včetně poskytnutí souvisejících projektových činností. „Vzhledem k unikátní povaze této veřejné zakázky, rozhodl jsem o provedení předběžné tržní konzultace. Jejím účelem je především seznámit potenciální dodavatelé se záměrem zadání veřejné zakázky a získání informací relevantních pro přípravu zadávacích podmínek, včetně konkretizace předmětu veřejné zakázky s ohledem na možná technická řešení projektu, jeho finanční náročnost či dobu realizace,“ upřesňuje v této souvislosti generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala.

„Záměrem Povodí Vltavy je vést předběžnou tržní konzultaci zcela transparentně a umožnit na jejím základě maximálně širokou hospodářskou soutěž. Z toho důvodu umožníme účast na předběžné tržní konzultaci neomezenému počtu potenciálních dodavatelů, kteří mají z hlediska předmětu veřejné zakázky potřebné zkušenosti,“ dodává Tomáš Havlíček, investiční ředitel státního podniku.

Předběžná tržní konzultace bude zahrnovat mimo jiné osobní setkání zástupců státního podniku Povodí Vltavy se zástupci potenciálních dodavatelů přímo na místě a navazující dotazníkové šetření. „Věříme, že výsledek předběžné tržní konzultace významným způsobem přispěje k úspěšné realizaci tohoto jedinečného projektu,“ uzavírá Petr Kubala.

Bližší informace, včetně přihlášky k účasti na předběžné tržní konzultaci, jsou dostupné na profilu zadavatele na webové adrese:

https://zakazky.eagri.cz/contract_display_8769.html

Naše voda, foto Povodí Vltavy

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Výběrová řízení