Povodí Vltavy představilo plán veřejných zakázek na rok 2018

1. února 2018 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Povodí Vltavy plán veřejných zakázek leden 2018

Státní podnik Povodí Vltavy představil potenciálním dodavatelům soubor plánovaných podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce, jejichž zadávací řízení plánuje zahájit v letošním roce. Informoval o tom mluvčí Povodí Hugo Roldán.

Tohoto premiérového setkání se zúčastnilo 40 zástupců potenciálních uchazečů o veřejné zakázky. „Přistoupili jsme k seznámení s plánem veřejných zakázek z vlastní iniciativy. Zákon nám to neukládá, ale chápeme to jako způsob společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Naším cílem je, umožnit uchazečům zaměřit se s určitým předstihem na ty zakázky, které odpovídají zejména jejich profesnímu zaměření, a případně vyčlenit si kapacitu pro zapojení do soutěže o tyto zakázky a jejich potenciální uskutečnění,“ řekl v souvislosti s představením zakázek generální ředitel státního podniku Petr Kubala.

Jedná se o model, který je běžně používán v mnoha evropských zemích, zejména pak ve Velké Británii. „V případě našeho podniku i v rámci resortu Ministerstva zemědělství, se kterým v této oblasti úzce spolupracujeme, jde o pilotní projekt. Podle kladných reakcí účastníků to ale vypadá, že bude smysluplné v něm pokračovat i v dalším roce,“ dodal  Kubala.

Přehled veřejných zakázek státního podniku Povodí Vltavy v členění dle stavu zadávacího řízení naleznete na profilu zadavatele pod tímto odkazem:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

Naše voda, foto (prezentace veřejných zakázek) Povodí Vltavy

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině