Povodí Vltavy odstraňuje havarijní stav vltavského kanálu v Troji

22. července 2013 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

kanal troja

Státní podnik Povodí Vltavy provádí odstranění havarijního stavu plavebního kanálu  Troja – Podbaba, kde škodu způsobila letošní povodňová situace na počátku měsíce června. O stavu prací probíhajících od konce června informovala mluvčí Povodí Vltavy Michaela Pohůnková.

Státní podnik Povodí Vltavy úspěšně pokračuje v realizaci akce s názvem ,,Plavební kanál Troja – Podbaba, k.km 1,9 – 3,2: odstranění havárie hráze kanálu“. V rámci této akce se provádí sanace protržené hráze na pravém břehu plavebního kanálu, sanace vzniklých nátrží podél příjezdové komunikace na Ústřední čistírně odpadních vod, oprava poškozeného úseku příjezdové komunikace a přeložka inženýrských sítí do kabelové trasy vedené podél komunikace. Taktéž budou provedeny opravy lokálního porušení opevnění návodního svahu plavebního kanálu.

K havárii došlo letošní červnovou povodňovou situací, která způsobila protržení hráze plavebního kanálu Troja – Podbaba v k.km 1,9 v propojení plavebního kanálu s říčním tokem Vltavy a k dalším dvěma nátržím hráze plavební kanálu ve směru proti proudu od místa protržení. Dále došlo na několika místech k poškození opevnění návodního svahu plavebního kanálu a k poškození komunikace, která je součástí hráze spolu s podzemními sdělovacími a silovými vedeními.

Práce na odstranění havarijního stavu dosáhnou téměř 13 milionů Kč a kompletní funkčnost plavebního kanálu bude obnovena v měsíci září.

Naše voda

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině