Povodí Vltavy doplní protipovodňová opatření v obci Chouzovy o poldr

26. června 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

déšť

Státní podnik Povodí Vltavy doplňuje protipovodňová opatření Olešenského potoka v obci Želčany na plzeňsku bočním poldrem. Informovala o tom dnes mluvčí Povodí Michaela Pohůnková.

Podle jejích údajů se jedná o výstavbu poldru s částečnou trvalou rezervní plochou, jako doplnění již stávajících protipovodňových opatření v obci Chouzovy. V současné době je provedeno zkapacitnění Olešenského potoka v obci Chouzovy na průchod stoleté vody a v obci Želčany na vodu padesátiletou.

Pod obcí Chouzovy bude na konci úpravy snížen levý břeh tak, aby se část vody přelila do rezervní plochy poldru. Dojde tak k odlehčení případných zvýšených průtoků v korytě Olešenského potoka, a tím bude obec Želčany chráněna před stoletou vodou.

Stavba byla zahájena v červnu letošního roku s termínem ukončení v listopadu tohoto roku. Stavba o celkovém nákladu téměř 3,5 milionů korun probíhá v rámci dotačního titulu ,,129 120 Podpora prevence před povodněmi II“, jehož správcem je Ministerstvo zemědělství.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině