Povodí Vltavy dokončilo opravu koryta řeky Nežárky ve Veselí nad Lužnicí

28. listopadu 2012 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

IMG plavající žába_6135

Státní podnik Povodí Vltavy dokončil opravu opevnění koryta řeky Nežárky ve Veselí nad Lužnicí v říčním kilometru 0,000 – 1,016, za téměř 6 milionů korun. Informovala o tom dnes mluvčí Povodí Michaela Pohůnková.

Účelem akce bylo podle mluvčí odstranění povodňové škody v městské trati od soutoku Nežárky s Lužnicí až po železniční most, která byla způsobena v srpnu roku 2010. V zájmovém úseku Nežárky bylo opraveno téměř 900 metrů pravobřežního opevnění kynety (prohloubená část ve dně koryta řeky) o celkové výměře opravovaných ploch přesahující 3600 kubíků. Opravou došlo k obnovení stabilizace koryta vodního toku.

Práce se týkaly především dnové části koryta, jeho prohloubené části a zahrnovaly prvotní odstranění poškozených částí, následnou opravu opěrných patek s opevněním svahu a závěrečnou úpravu pravobřežní bermy. Veškeré práce bylo nutné provádět počástech a pod ochranou stavebních jímek. Přebytečný materiál byl odvezen na určenou skládku.

Celkové náklady opravy dosáhly téměř 6 miliónů korun. Akce byla financována z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR 229 117 – Odstranění následků povodní roku 2010 za spoluúčasti vlastních zdrojů Povodí Vltavy.

Naše voda

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině