Povodí Vltavy dokončilo opravu koryta Lužnice v lokalitě Majdalena

Aktualizováno 25. listopadu 2011 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Povodí Vltavy dokončilo na řece Lužnici opravu opevnění koryta v lokalitě Majdalena. Informovala o tom mluvčí podniku Michaela Pohůnková.

Cílem opravy bylo odstranění povodňové škody ze srpna 2010. Původní poškozená kamenná dlažba byla rozebrána. V místě limnigrafické stanice byla v délce 20 metrů provedena na obou březích nová dlažba z lomového kamene do betonového lože. Ve zbývající části porušeného koryta toku v délce 93 metrů byly oba břehy opevněny záhozem z lomového kamene s proštěrkováním a urovnáním lícních ploch. Stávající opevnění paty svahu záhozem z lomového kamene bylo urovnáno. Zavázání kamenné dlažby a záhozů do berem bylo přehumusováno a oseto. Opravou došlo k obnovení stabilizace koryta vodního toku.

Celkové náklady opravy dosáhly téměř2,5 miliónů korun. Akce byla financována z dotačního programu Ministerstva zemědělství  ČR ,,229 117 – Odstranění následků povodní roku 2010“ za spoluúčasti vlastních zdrojů Povodí Vltavy.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině