Povodí Vltavy dokončí zítra sanaci padající skály v obci Plav

6. dubna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Povodí Vltavy sanace skála Malše

Zítra, tedy v pátek 7. dubna, bude hotová sanace padající skály nad řekou Malše v obci Plav, a vytížená turistická stezka tak bude již před velikonocemi pro veřejnost otevřena. Informoval o tom dnes Hugo Roldán z oddělení styku s veřejností státního podniku Povodí Vltavy.

Ze skalního masivu, který leží v územní působnosti státního podniku Povodí Vltavy, došlo začátkem roku 2016 ke zřícení části zvětralé horniny na turistickou stezku vedoucí při patě skály k turisticky atraktivnímu mostu „Rechle“. Následkem toho byla cesta uzavřena a Povodí Vltavy zajistilo průzkum skály, zpracování statického posudku a následně projektové dokumentace na sanaci skály. Po vyřízení všech nezbytných povolení a uzavření dohod a smluv s obcí Plav byl vybrán zhotovitel vlastních prací na zajištění skály před dalším zřícením.

Z plochy celého skalního masivu byla po odstranění vegetace odtěžena a ručně přenášená přes most suť, zemina a nestabilní bloky v objemu 30 krychlových metrů. Následně byla celá plocha skály zajištěna speciální ocelovou sítí o ploše 1100 metrů čtverečných, zpevněnou po obvodě ocelovým lanem a kotvenou ke skále 275 kusy ocelových kotev zapuštěných 1,2 až 1,75 m hluboko do skály. Na koruně skalního masivu bylo zřízeno lanové zábradlí na ocelových sloupcích pro zajištění bezpečnosti osob, pohybujících se na skalní vyhlídce. Díky  práci zhotovitelské firmy STRIX Chomutov a.s., a zvýšenému úsilí všech pracovníků na stavbě budou práce dokončeny již v tomto týdnu, prakticky po jednom měsíci od jejich zahájení a o měsíc dříve, než bylo původně plánováno.

Celá akce je financována z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Vltavy a celkové náklady dosahují výše 1,9 milionu korun.

Naše voda, dokumentární foto Povodí Vltavy

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině