Povodí snižuje hladinu Bečvy a bagruje štěrkopísky nad jezem v Přerově

Aktualizováno 19. července 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

becva

Na řece Bečvě zahajuje Povodí Moravy dnes každoroční srážku na jezu Přerov. Opět tedy dojde k postupnému vyhrazení jezu a vypuštění vody z celého nadjezí. Srážka trvá pouhý týden – tedy do 26. července, kdy opět vodohospodáři začnou s napouštěním jezové zdrže. Uvedla to mluvčí povodí Gabriela Tomíčková.

Mezitím provedou kompletní prohlídky jezové konstrukce a nezbytné opravy. V letošním roce mimo jiné také výměnu oleje z hydraulického okruhu. V místě nad jezem bude pracovat těžká technika:

1.)    V lokalitě U loděnice bude Povodí Moravy s.p. těžit štěrkopískové nánosy. Je potřeba zvýšit průtočný profil a tím i kapacitu koryta řeky v problematické části vtoku Bečvy do intravilánu Přerova. Jde o preventivní zásah pro přípravu koryta na zimní a jarní ledochody.  „Předpokládáme, že takto vytěžíme asi 3 tisíce tun nánosů, které prozatím uložíme na mezideponii, tedy místo k tomu předem určené a konzultované i s ekology“, říká David Fína, ředitel závodu Horní Morava (Povodí Moravy, s.p.).

2.)   Souběžně budou v souladu s požadavky ochrany přírody rozhrnuty štěrkopískové nánosy u Tyršova mostu. A to z míst u levého břehu k břehu pravému, kde je štěrkopísku málo a vytvořila se tam tzv. dnová kaverna. Takto zvolená technika prací nezatíží napjatou dopravní situaci v Přerově, protože pracovat se bude výhradně v korytě Bečvy. Přemístěné nánosy pak budou při vyšších průtocích přirozeně transportovány dále po toku až do podjezí jezu Přerov, kde budou znovu sedimentovat. Jde o léty osvědčený systém preventivní ochrany města před jarními ledochody.

Na správné dodržování ekologických zásad bude po dobu celé akce dohlížet biologický dozor. Samotný způsob provádění prací byl mimo jiné projednáván s vládními i nevládními organizacemi ochrany přírody.

Naše voda, ilustrační foto Becva: PMO

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině