Povodí Ohře zpřístupnilo veřejnosti mapy čistoty vody

6. října 2011 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

mapacistoty

Na svých stránkách www.poh.cz zpřístupnil státní podnik Povodí Ohře grafy kvality vody na svém území a údaje o jakosti vody za poslední dva roky. Informoval o tom dnes mluvčí povodí Jan Svejkovský.

Grafy kvality vody najdou podle jeho údajů zájemci na stránce Povodí Ohře v záložce Popis povodí – Vývoj jakosti vody. Podle názvu vodního toku a umístění profilu lze nalézt v časové ose zpracované grafy základních chemických ukazatelů – chemické a biochemické spotřeby kyslíku, rozpuštěného kyslíku, dusičnanového a amoniakálního dusíku a celkového fosforu, případně rozšířené i o další, pro daný vodní útvar problematické ukazatele. Součástí informací jsou také  grafy podélného profilu vodního toku Ohře, Bílina a Ploučnice, zpracované za aktuální období.
V záložce Popis povodí – Mapa čistoty je k dispozici každoročně aktualizováná mapa znázorňující jakost povrchových vod za poslední dvouleté období. Mapa obsahuje všechny toky, pro které státní podnik Povodí Ohře sestavuje a následně realizuje monitoring povrchových vod. Kvalita vody je vyhodnocena třemi způsoby podle vodních útvarů z Plánu oblasti povodí, podle nařízení vlády č. 23/2011 Sb. a dle normy ČSN 75 7221 „Klasifikace jakosti povrchových vod“. K dispozici jsou mapy ve formátu pdf, ve dvou rozlišeních – velikost listu A1 a A3.

Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Statistiky a kauzy