Povodí Ohře vyhodnotí projekt mapující znečištění rtutí v nádrži Skalka

30. listopadu 2011 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

PICT7235 Ohře

Ve středu  7. prosince 2011 od 10.00 hodin bude na tiskové konferenci na úřadu Wasserwirtschaftsamt v Hofu prezentovat vedení státního podniku Povodí Ohře výsledky přeshraničního projektu týkající se kontaminace vod v nádrži Skalka. Informoval o tom dnes mluvčí Povodí Jan Svejkovský.

Od listopadu 2010 pracují podle jeho údajů oba partneři na problému znečištění rtutí v české přehradě Skalka a na jejích přítocích. Česká strana  zastoupená státním podnikem Povodí Ohře v Chomutově  podrobně zkoumala množství a rozložení rtuti v  kontaminovaných sedimentech a v rámci studie nastínila možnosti budoucí  nápravy. Bavorské strana  – WWA Hof sledovala v přítocích řek Kössein a Röslau původ, časové a prostorové rozložení znečištění obsahující rtuť v plaveninách a sedimentech a dále také možná opatření ke snížení znečištění rtutí v těchto lokalitách.

Naše voda

 

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině