Povodí Ohře varuje: Voda vylitá ze zamrzlých koryt drobných toků představuje riziko

12. února 2012 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině , Voda a naše peněženka

depoltovice

Zamrzlá koryta řek i drobných vodních toků potenciálně ohrožují okolní pozemky, domy i komunikace. Upozornil na to dnes mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský s tím, že Povodí v takovém případě zajišťuje uvolnění průtočného profilu koryta vodního toku adekvátní technikou.

I když jsou při silných mrazech obvykle nízké průtoky vody ve vodních tocích, přesto hrozí vylití vody z koryt, zalití okolních pozemků, chodníků, silnic nebo třeba i sklepů domů. Při přítomných mrazech je zřejmé, co se s vylitou vodou stane. Může ochromit dopravu nebo poničit budovy.

„Při takovýchto klimatických podmínkách pravidelně monitorujeme a kontrolujeme nejen vlastní koryta vodních toků, ale i objekty na nich. V případě potřeby zajistíme potřebnou techniku, aby ledy netvořily překážky a voda mohla plynule z území odtékat,“ uvedl Svejkovský. U objektů tato povinnost náleží jejich vlastníkovi či správci.

Při silných mrazech v drobných tocích a v bystřinách často narůstá led na dně dříve, než dojde k zamrznutí hladiny. „To je právě nepříznivý faktor, při němž led postupně zaplňuje kryta vodních toků a voda tekoucí po něm postupně může opustit koryto, rozlít se do okolí a škodit,“ konstatoval mluvčí.

Vlastní likvidace ledů je vidět na ilustračním obrázku z Depoltovic.

Naše voda

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka