Povodí Ohře varuje před vstupem na zamrzlé vodní plochy

18. ledna 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

přehrada částečně zamrzlá

Vodní plochy a současné nízké teploty hluboko pod bodem mrazu lákají mnohé lidi k pravým zimním radovánkám. Jak ale dnes připomněl mluvčí státního podniku Povodí Ohře Jan Svejkovský, zamrzlá koryta vodních toků a vodních ploch skýtají skrytá nebezpečí.

Jde zejména o činnost proudící vody pod ledem, která lokálně významně zeslabuje ledovou celinu, a také o nebezpečí vzniku takzvaného ledochodu. Je tak velice snadné se během okamžiku ocitnout pod ledovými krami. Rovněž i před naprosto nepředvídatelným ledochodem, který lze srovnat s lavinou, není úniku. „K ledochodu velmi často dochází i při teplotách – 10 °C a platí tak jednoznačné doporučení – nevstupujte do koryt vodních toků, riskujete tím svůj život,“ zdůrazňuje Svejkovský.

Další ledové plochy vznikají na vodních nádržích a rybnících. S tím jsou spojena další rizika. I když je led relativně silný, často dochází k pohybu hladiny a ledová vrstva tak visí ve vzduchu. Prolomení ledu je pak nečekaně rychlé a ohrožení života o to větší. I zde je nejlepší prevence nevstupovat na zamrzlé plochy.

Naše voda, foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství