Povodí Ohře varuje před vstupem do koryt toků a na zamrzlé plochy

26. února 2018 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

led mráz

Zamrzlé vodní plochy a současné nízké teploty hluboko pod bodem mrazu mnohé lidi lákají k pravým zimním radovánkám. Jak ale dnes zdůraznil mluvčí státního podniku Povodí Ohře Jan Svejkovský, představují zamrzlá koryta vodních toků hned několik úskalí.

Jde zejména o činnost proudící vody pod ledem, která lokálně významně zeslabuje ledovou celinu, a také o nebezpečí vzniku tzv. ledochodu. Nejen, že je snadné se během okamžiku ocitnout pod ledovými krami, ale i před naprosto nepředvídatelným ledochodem, který lze srovnat s lavinou, není úniku. „K ledochodu často dochází i při teplotách – 10 °C,“ varuje Svejkovský. Zde tak platí jednoznačné opatření – NEVSTUPOVAT do koryt vodních toků.

Další ledové plochy vznikají na vodních nádržích a rybnících. S tím jsou spojena další rizika. I když je led relativně silný, často dochází k pohybu hladiny a ledová vrstva tak visí ve vzduchu. Prolomení ledu je pak nečekaně rychlé a ohrožení života o to větší. I zde je nejlepší prevence NEVSTUPOVAT na zamrzlé plochy.

Koncem tohoto týdne se očekává výrazné oteplení. V souvislosti se zvýšenými teplotami, případně i s dešťovými srážkami led změkne, zeslábne a bude se uvolňovat. Tím vzniknou další nebezpečné situace u vody.

Uvedená varování se samozřejmě týkají celého území ČR, nejen Povodí Ohře.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství