Povodí Ohře varuje před důsledky mrazivého počasí

25. ledna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Při teplotách pod mínus 10 °C dochází k tvorbě ledů nejen na rybnících a větších vodních nádržích, ale i v korytech vodních toků. Podle mluvčího státního podniku Povodí Ohře Jana Svejkovského může být proto situace v korytech vodních toků a podél nich velmi nebezpečná.

„Varování o nebezpečnosti ledových jevů jsme vydali již dne 6. ledna 2017 a činíme tak každým rokem, kdy je reálné zamrzání vodních ploch, tedy i vstup na ně,“ připomíná Svejkovský. Například na řece Chomutovce v Chomutově v Bezručově ulici došlo podle něj k výraznějšímu rozvoji ledů v korytě a k jejich pohybu, konkrétně 19. ledna 2017. Ledy způsobily rozlití vody na místní cyklostezku v místě křížení se silnicí č. I/13. „V ten okamžik jsme dali podnět Magistrátu města Chomutova k uzavření této cyklostezky, která zůstane uzavřena až do odeznění ledových jevů na řece. Situace není nebezpečná pouze v korytech vodních toků, ale i v jejich okolí. Může docházet i k ledovým povodním a k rozlivům vody mimo koryta vodních toků při nízkých průtocích vlivem zatarasení koryt ledovými krami a ledovou tříští,“ varuje Svejkovský.

Na ostatních vodních tocích v působnosti Povodí Ohře není podle mluvčího situace zatím taková, aby bylo nutné přijímat podobná opatření. Na některých místech se situace zhoršuje, například na říčce Bystřici na Karlovarsku, kde se se situací průběžně seznamují i zaměstnanci obsluhy těžké techniky pro případ nutnosti jejího využití. „Někdy se situace zhoršuje plíživě, někdy je vznik rozlivu vody mimo koryto otázkou několika sekund,“ dodal Svejkovský.

Naše voda, ilustrační foto archiv Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství